НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

 

Контролен съвет

Юлия Юрдекова - председател
Хакиф Емин
Благой Айков