НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ