НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

 
петък 21 юни 2013

 Общо събрание на НСМОПРБ


Шестото годишно общо събрание на НСМОПРБ ще се проведе на 20 - 21 юни в град Стара Загора. В дневния ред са включени прием на нови членове, отчет на УС на НСМОПРБ за 2011/2012 г., отчет на КС на НСМОПРБ за 2011/2012 г., финансов отчет на НСМОПРБ за 2011/2012 г. и Проект за бюджет за 2013 г., както и избор на Управителни органи на НСМОПРБ.

петък 21 юни 2013 - 15:02:39

Категории новини