НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОСРЕДНИЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 

 
петък 21 юни 2013

 Обществен посредник ще търсят в Русе


Правилник за организацията и дейността на обществения посредник беше приет на сесия на Общински съвет - Русе днес. С приемането на правилник за дейността се открива и възможността да се отвори процедура по избор на местен омбудсман в петия по големина град в България. Предложението беше изготвено и внесено от местна инициатива за прозрачност в управлението на Община Русе.

петък 21 юни 2013 - 15:02:39

Категории новини